Ing. Lubomír Poustka

  • vykonání zkoušek způsobilosti k ověřování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic a ověřování geodetických prací v KN, ÚOZI podle §13, odst. 1, písm. a), b), c) vyhl.č. 200/1994 Sb.
  • vykonání zkoušky o způsobilosti k vykonu funkce odpovědného geodeta podle vyhl.č. 10/1974 Sb. ve výstavbě
  • geodet od roku 1986

Ing. Linda Poustková

  • Absolventka ČVUT Praha - fakulta stavební, obor geodézie a kartografie, ÚOZI . podle §13, odst. 1, písm. a), c) vyhl.č. 200/1994 Sb.