DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby

  • ověření skutečného stavu dokončené stavby pro porovnání s projektovou dokumentací
  • inženýrské sítě je nutné měřit před záhozem (v odkrytém výkopu)
  • předání DSPS dle požadavků správce sítě - z technických důvodů neprovádíme DSPS pro rozvod plynu