Účelová mapa

  • zaměření polohopisu a výškopisu skutečného stavu jako podkladu pro projekční činnost (projekty staveb, komunikací, inženýrských sítí, zahrad a parků či jejich rekonstrukci)