Geometrické plány

  • vyznačení obvodu budovy (novostavba RD, legalizace černé stavby)
  • vyznačení změny obvodu budovy (přístavby)
  • rozdělení pozemku (prodej části pozemku, změna druhu pozemku)
  • vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku (služebnost, inženýrské sítě)
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku (výstavba oplocení,neznatelné hranice, dohoda vlastníků o průběhu hranice)