Vytyčení stavby

  • osazení novostavby, popř. přístavby do terénu na základě projektové dokumentace (v případě neznatelných hranic pozemku je třeba nejprve provést vytyčení vlastnických hranic pozemku !)