Hranice pozemků

  • vytyčení neznatelné vlastnické hranice pozemků (výstavba oplocení, identifikace hranic)
  • zpřesnění průběhu hranice pozemků (dohoda vlastníků o průběhu hranice dané skutečným stavem v terénu)